Mitsui's Blog

喜歡旅遊、喜歡拍照、喜歡發牢騷,什麼話題也會有的一個部落格。

2016年5月19日 星期四

160330 意大利十天鴨仔旅 Day 6.3

Day 6 行程
Villasanpaolo Spa Hotel San Gimignano→錫耶納主教座堂(Duomo di Siena)→田野廣場(Piazza del Campo)→曼吉亞塔樓(Tower Mangia)→Castello di Verrazzano午餐→THE MALL→Best Western Hotel Quattrotorri Perugia


餐後終於到咗好多團友好期待嘅節目,THE MALL購物環節!THE MALL位於佛羅倫斯(Florence)範圍,無錯,我哋個團唯一會到佛羅倫斯嘅地方就係THE MALL,成個團最可惜就係無一個正常嘅佛羅倫斯景點。對於唔多購物嘅我哋嚟講,呢度就真係幾悶。

到步之後團友們急不及待咁去血併,我哋一場嚟到都行咗一陣嘅,不過真係唔多啱,好快就行完啦,仲有大約個半鐘時間。
於是我哋決定去GUCCI上面嘅Coffee Shop食個下午茶,扮下闊太,享受一下歐洲人嘅悠閒。


坐到夠鐘等齊啲友就出發去酒店啦,今晚住呢間Best Western Hotel Quattrotorri Perugia質素好一般,走廊好似學校宿舍咁,食物都唔吸引,連我同A牛都只係食咗兩味就走啦。(因為旅遊巴門有問題,行李都係我哋食到第二味先上晒房)走之前領隊派咗張証書比我哋,原來係有狗狗Billy掌印嘅採松露証書呢!
返回 意大利十天鴨仔旅 - 行程目錄

2 則留言:

  1. 意大利我地淨係去咗羅馬,威尼斯同佛羅倫斯,但佛羅倫斯睇過D乜完全冇印象。

    回覆刪除
    回覆
    1. 竟然, 啲人成日都話SAM哥去果度好靚㗎~

      刪除

如欲從電郵收取此篇網誌的留言回覆通知,請按「發佈」右則的「通知我」,謝謝!