Mitsui's Blog

喜歡旅遊、喜歡拍照、喜歡發牢騷,什麼話題也會有的一個部落格。

2014年11月15日 星期六

141115 祈求順利

剩返最後一個星期...希望呢個星期可以順利過渡...
七日後可以向夢想進發...

為咗一個夢想....可以去得幾盡?
心血, 金錢, 時間...你願意付出幾多去換取?

付出咗嘅講出嚟啲朋友都覺得我點解咁唔冷靜...
因為呢個小小嘅夢想真係好想實現...
好難得嘅一次機會如果唔好好把握我真係會覺得後悔...
到咗呢一刻...中間經歷咗幾多風波...
都堅持到而家....真係唔希望再有任何阻礙....

祈求順利....

4 則留言:

如欲從電郵收取此篇網誌的留言回覆通知,請按「發佈」右則的「通知我」,謝謝!