Mitsui's Blog

喜歡旅遊、喜歡拍照、喜歡發牢騷,什麼話題也會有的一個部落格。

2013年12月26日 星期四

131221 再影星星

A牛朋友即興約呢晚去影星星, 今次目的地係大尾督水霸~
可惜雲太多, 見到嘅星星唔多, 
而且製作星軌嘅過程亦都有好多雲飄過, 影出嚟真係唔多明顯, 
仲有就係都好多人喺度踩單車, 佢哋啲光都有啲影響...
不過呢度嘅構圖就靚啲~希望有機會可以再嚟~~
最後我哋仲玩咗幾張Light Painting~~

沒有留言:

張貼留言

如欲從電郵收取此篇網誌的留言回覆通知,請按「發佈」右則的「通知我」,謝謝!